Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2015

dzolx
6844 7b7b 390

June 01 2015

Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
dzolx
3385 09d2 390
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viacheri cheri
dzolx
3318 9e7f 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viainspirations inspirations

January 25 2015

dzolx
9602 52a2 390
Reposted fromnexxt nexxt vialiars liars
dzolx
Play fullscreen
Reposted fromsilla silla vialiars liars

January 05 2015

dzolx

Boję się, że wszystkim wyjdzie życie a mi nie.


— smutne.
Reposted fromempathetic empathetic viascorpix scorpix

January 03 2015

dzolx

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viadiedrunk diedrunk

December 27 2014

dzolx
- Naprawdę mnie szukałeś?
- Całe życie.
— Tatia i Szura, 'Jeździec Miedziany'
Reposted fromhope hope viadiedrunk diedrunk
6702 5151 390

otfilms:

When Edward (Richard Gere) snaps the necklace case down on Vivian’s (Julia Roberts) fingers, was improvised by Gere, and Roberts’s reaction, laughter, was totally natural. The filmmakers liked it so much, they decided to leave it in. (x)

Pretty Woman (1990)

Reposted fromtwice twice viarunthistown2 runthistown2

October 16 2014

dzolx
6293 ebf2 390

October 11 2014

dzolx
8055 4947 390

October 04 2014

dzolx
Reposted fromelegy elegy vialiars liars

October 02 2014

dzolx
7208 b3cf 390
Reposted fromkrolowa-sniegu krolowa-sniegu viascorpix scorpix
dzolx
dzolx
9533 1e2e 390
Reposted fromcontroversial controversial viascorpix scorpix

September 28 2014

dzolx
Reposted fromsognito sognito viaagathaa agathaa

September 23 2014

dzolx

February 11 2014

1423 eb9f 390
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viadobby dobby
dzolx
Niekiedy lepiej jest zostać w łóżku z głową pod kołdrą.
— Charles Bukowski
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viadobby dobby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...